Pages

Friday, April 23, 2010

::Strategi Pembelajaran dan Pengajaran Dlm Pendidikan Islam::


Pendahuluan

Pendidikan merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia memerlukan pendidikan untuk hidup dengan sempurna, harmoni dan sejahtera. Pendidikan formal yang bermula di sekolah sebagai langkah pertama untuk membina intelektual manusia di mana ianya memerlukan satu kaedah dan strategi yang mantap. Justeru dalam pendidikan sekolah hari ini pelbagai kaedah yang telah digunakan dalam usaha melahirkan murid yang mampu membaca, mengira dan menulis. Oleh yang demikian kaedah atau teknik yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mestilah mempunyai sesuatu yang boleh menarik minat murid untuk belajar, maka dengan ini murid akan berusaha dengan lebih gigih dan tekun. Disamping itu juga dapat mempertingkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kaedah dan teknik yang akan dijelaskan oleh pelatih adalah amat berkait rapat dengan subjek yang diajar oleh pelatih sendiri

Strategi Pengajaran

Mengikut Kamus Dewan (1998), strategi merupakan rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Strategi pula bermakna kebijaksanaan dalam menguruskan sesuatu perkara. Di dalam bidang pendidikan, konsep strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam satu-satu pengajaran objektif pelajaran yang telah ditentukan. Dengan perkataan lain, strategi pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada penentuan dan perancangan kaedah serta teknik mengajar untuk mencapai objektif jangka panjang dalam sesuatu pendekatan dengan berkesan (Mok Soon Sang 2006: 313).

Terdapat beberapa strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran:
1- strategi pemusatan guru
2- strategi pemusatan murid
3- strategi pemusatan bahan
4- strategi berasaskan tugasan

Strategi Pengajaran Pendidikan Islam

Strategi pengajaran dalam pendidikan Islam boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian:

Pendekatan
cara mengajar berdasarkan objektif yang telah ditentukan
-harus berlandaskan teori, prinsip atau model tertentu
-kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan
- mendokong sesuatu teori

Kaedah
-siri tindakan guru yang sistematik
- lebih bercorak jangka pendek
- merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih
- mendokong pendekatan yang dipilih

Teknik
- merujuk kemahiran guru mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar yang dilaksanakan
- pengendalian yang benar-benar berlaku dalam bilik darjah
- digunakan dalam langkah pengajaran
- perlu mengambil kira faktor latar belakang pelajar dalam menentukan teknik yang dipilih

Strategi
- kebijaksanaan memilih pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran
- lebih mengambil kira objektif jangka panjang
- mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan, masa dan sebagainya

Pendekatan Pengajaran Pendidikan Islam
1- Besepadu
2- Induktif
3- Deduktif
4- Qudwah hasanah
5- Kelas, kumpulan dan individu
6- Berpusatkan guru
7- Berpusatkan pelajar

Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam

a. Pemahaman
b. Ulangan
c. Lawatan
d. Latih tubi
e. Dialog
f. Talaqqi/Musyafahah
g. Inkuiri
h. Bacaan
i. Hafazan
j. Cerita
k. Halaqah
l. Soal jawab
m. Perbincangan
n. Sumbangsaran
o. Penyelesaian masalah
p. Main peranan
q. Simulasi
r. Tunjukcara
s. Projek

Prinsip dalam Strategi Pengajaran Pendidikan Islam

a. Dari mudah kepada susah- mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah.
b. Dari maujud kepada mujarad- menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokus kepada benda yang maujud.
c. Dari perkara yang maklum kepada perkara yang majhul- memanipulasi pengetahuan yang sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baru.
d. Dari dekat kepada jauh- memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara yang hampir sama dengan contoh yang diberi.
e. Dari spesifik kepada umum- memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi.

Dalam mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran, pelatih memilih kaedah Talaqqi dan Musyafahah, Latih Tubi, Halaqah, Ulangan, Soaljawab dan Hafazan. Kaedah ini berkesan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini pelatih memilih subjek Pendidikan al-Quran sebagai subjek untuk mengaplikasikan kaedah-kaedah yang telah disebutkan tadi.

Talaqqi dan Mushafahah- kaedah yang digunakan dalam kemahiran tilawah al-Quran dimana murid mengadap guru untuk membetulkan bacaan.

Latih Tubi- pengulangan fakta-fakta atau kemahiran yang hendak dicapai.

Halaqah- murid duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan atau separa bulatan.

Ulangan- pembacaan atau mengingat sesuatu kemahiran secara berulang-ulang

Soaljawab- guru mengemukakan soalan dan murid mengemukakan jawapan yang sewajarnya.

Hafazan- melibatkan proses mengingat secara langsung.

KAEDAH, STRATEGI DAN TEKNIK PENGAJARAN

Pendekatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah pendekatan pemusatan kelas, kumpulan dan individu. Ia bertujuan untuk melibatkan kesemua murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini juga memberi peluang kepada guru untuk mengenali murid-murid dengan lebih dekat.

Menerusi kaedah Talaqqi dan Mushafahah, iaitu kaedah dimana murid berhadapan dengan guru untuk membaca al-Quran, sekiranya terdapat kesilapan pembacaan guru akan memperbetulkannya. Kaedah ini amat berkesan kerana pelatih dapat mengenalpasti kesilapan bacaan murid dan seterusnya dapat memperbetulkannya secara langsung, malah ia juga dapat mengenalpasti tahap penguasaan pembacaan al-Quran. Kaedah ini dilakukan dengan cara menyuruh murid membaca al-Quran kemudiannya guru membetulkannya dan diikuti semula oleh murid tersebut dengan bacaan guru. Ini dapat membantu pelatih mencari jalan yang terbaik bagi meningkatkan lagi tahap pembacaan murid tersebut.

Kaedah latih tubi pula merupakan satu kaedah yang kerap digunakan oleh pelatih dalam proses pengajaran dan pembelajaran al-Quran. Latih tubi merupakan satu kaedah pengulangan fakta yang telah dibaca, ini adalah bertujuan supaya murid dapat menyebut dengan fasih dan seterusnya dapat melancarkan bacaan mereka dalam al-Quran. Oleh yang demikian kaedah latih tubi ini amat sesuai bagi mereka yang baru belajar al-Quran, malah kaedah ini sememangnya telah diperaktikkan sejak zaman Rasulullah s.a.w. Kaedah latih tubi ini digunakan oleh pelatih di dalam kelas secara kelas, kumpulan dan individu. Sebagai contoh, pelatih menyuruh semua pelajar membaca surah fatihah mengikut bacaan pelatih, kemudian murid disuruh membaca secara kelas, kumpulan dan individu. Pemerhatian yang telah dibuat menunjukan bahawa kaedah latih tubi ini meningkatkan kefasihah menyebut, mengenal dan juga dapat membantu murid mengingat huruf-huruf yang telah dibaca.

Halaqah merupakan satu kaedah di mana murid mengelilingi guru dalam bentuk bulatan atau separa bulatan. Kaedah ini pelatih mengunakan pendekatan pemusatan guru dan pemusatan murid. Kaedah ini membahagi beberapa kumpulan murid dengan jumlah minimum kira-kira sepuluh orang murid dalam satu kumpulan, dalam kumpulan ini guru boleh bertindak sebagai fasilitator di samping murid bebas mengemukakan pandangan masing-masing. Dalam situasi sedemikian guru dan murid dapat berinteraksi secara langsung. Kaedah ini diperaktikan oleh pelatih semasa pembahagian kumpulan untuk rekod bacaan al-Quran. Kaedah ini dilakukan oleh pelatih untuk mempercepatkan proses bacaan al-Quran.

Kaedah ulangan merupakan kaedah yang biasa digunakan oleh guru. Kaedah ini digunakan oleh pelatih dalam pembacaan buku Iqra’. Ianya dilakukan dengan mengulangi semula apa yang dibaca oleh murid, ianya bertujuan untuk proses mengingat dan proses kelancaran bacaan. Menerusi kaedah ini juga murid dapat mengingati sesuatu fakta dengan cepat dan berkesan. Dalam pembacaan al-Quran, pelatih menggunakan kaedah ini sebagai proses pembacaan semula, kerana ada sesetengah murid tidak dapat membaca tetapi mengunakan kaedah menghafaz. Jadi secara tidak langsung kaedah ulangan ini memberi faedah kepada murid-murid yang mempunyai masalah tidak dapat membaca dan mengenal huruf.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kaedah soaljawab perlu digunakan untuk memastikan murid-murid dapat memahami apa yang diajar oleh guru. Kaedah ini ialah guru mengemukakan soalan dan murid memberi jawapan yang sewajarnya. Kaedah ini digunakan oleh pelatih dalam matapelajaran al-Quran. Dalam hal ini pelatih akan memperdengarkan bacaan al-Quran dan kemudiannya menyoal murid tentang apakah surah di baca sebentar tadi. Murid yang memahami akan mengetahui apakah surah yang dibacakan. Kaedah ini perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ianya merupakan pengukuran bagi mengetahui samaada murid-murid memahami atau tidak pengajaran yang disampaikan. Menerusi kaedah ini juga interaksi dua hala dapat diwujudkan, malah lebih daripada itu ianya dapat mengikis sikap malu untuk bertanya.

Kaedah yang terakhir digunakan oleh pelatih ialah kaedah hafazan. Kaedah ini merupakan satu kaedah atau proses mengingat secara langsung. Ini bermakna murid akan menggunakan kaedah ini untuk mengingati fakta-fakta khusus dalam pelajaran mereka. Kaedah ini diperaktikan oleh pelatih dalam proses menghafaz al-Quran. Pelatih akan memastikan murid terlebih dahulu dapat membaca al-Quran dan kemudiannya pelatih menyuruh murid-murid meghafaz al-Quran. Kaedah ini bertujuan supaya sentiasa mengamalkan surah yang dihafaz. Disamping itu juga membantu murid-murid melatih daya ingatan masing-masing.

4 comments:

Anonymous said...

Assalamualaikum Cik Thur,Saya Hafiz dan bakal pendidik di kolej awam di Malaysia.Saya ingin bertanya. Cik Thur ada tak sumber atau dari pengalaman Cik Thur sendiri "teknik-teknik/kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan al-quran".sebagai mana cara Allah s.w.t mengajar Nabi Muhammad (pbuh).minta tunjuk ajar.

norhafiz888@yahoo.com

Wassalam.

Cik Thur said...

wsalam..trima kasih hafiz kerna sudi singgah dan baca entry ni...sebenarnya entry di atas ada cerita sedikit mengenai teknik/kaedah pembelajaran yg ada di nyatakan di dalam AQ..

seperti yang kita ketahui..bahawa malaikat jibrail telah mengajar rasulullah membaca secara berulang sehinggalah nabi dapat membacanya..kaedah ini dipanggil kaedah ulangan atau diknali sebagai "takrir"..ia juga dipanggil "talaqi" apabila nabi menghafaznya dn didegari oleh malaikat...cara ini lah paling nyata jika hendak dikaitkan dengan AQ..cara2 lain adalah kaedah/teknik yg p ernah digunakan oleh sahabat2 nabi....

p/s: maaf..kerna baru ini cik thur berkeseptn utk membaca komen...

Anonymous said...

trima kasih atas infonya... ;)

Anonymous said...

salam, pn mohon untuk copy sbg proses pmbljrn - 75nadsor@gmail.com